Prinsheerlijk Rijden

“Soms heb ik meer dan twee wielen nodig.
Dan ga ik autodelen”.

profwielrenner Gerben de Knegt

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal zijn in eigendom van GGA Midden-Brabant en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 

De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van GGA Midden-Brabant.
 
De meeste rechthebbenden staan professioneel gebruik door bedrijven en/of instellingen niet toe. Als deze regel toch wordt overtreden, zijn de eventuele juridische gevolgen niet voor GGA Midden-Brabant maar voor het/de desbetreffende individu(en).
 
Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het copyrightbeleid kan contact worden opgenomen via onze contactpersoon.

Er zijn al 101
geïnteresseerden

Ik ben ook geïnteresseerd